ثبت نام نمایندگی


ثبت ناماطلاعات پروانه تاسیس


فایل فشرده شده حاوی (تصویر پروانه تاسیس - اسکن صفحه اول شناسنامه موسس - اسکن کارت ملی موسس)

شرایط لازم جهت اخذ نمایندگی

  • داشتن یک مربی واجد شرایط دارای ID ویژه طرح صفر تا یک از مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.
  • داشتن پروانه تاسیس از سازمان آموزش فنی و حرفه ای.
  • آموزشگاه های عضو انجمن های صنفی در اولویت می باشند.
  • دارای حداقل 60 متر فضای آموزشی (حداقل دو کلاس مجهز به امکانات آموزشی مناسب).
  • استقرار حداقل 1 نفر کارشناس در دفاتر نمایندگی.
  • دارا بودن توانایی لازم برای اجرای تعهدات پذیرفته شده.
  • داشتن حداقل يك خط تلفن ثابت.
  • داشتن حداقل 10 دستگاه رايانه.
  • دسترسی به اينترنت با سرعت مناسب.